Par uzņēmumu

Misija

SIA “Pastorāts” dibināts 1994. gada 5. oktobrī, lai organizētu un sekmīgi vadītu Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) vēsturisko īpašumu atgūšanu un apsaimniekošanu. Uzņēmuma dibinātājs un vienīgais īpašnieks ir LELB.

No 2006. gada SIA “Pastorāts” uzsācis LELB īpašumu apsaimniekošanas stratēģiskā plāna izpildi. Galvenais īpašumu apsaimniekošanas plāna mērķis ir panākt, lai Baznīca būtu patiesais ieguvējs no tai piederošiem nekustamiem īpašumiem gan šobrīd, gan ilgtermiņā. Realizējot LELB īpašumu apsaimniekošanu, tiek nodrošināts praktisks un finansiāls atbalsts Baznīcas darbībai.

Mūsu mērķis ir kalpot Dievam. Mūsu uzdevums ir uzturēt Baznīcai piederošos īpašumus un lietot tos Baznīcas labā.