Pakalpojumi

  • Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
  • Nekustamo īpašumu attīstīšana
  • Būvniecība un remontdarbi
  • Starpniecības pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu
  • Īpašumu apsaimniekošanas plānu izstrāde LELB draudzēm
  • Konsultācijas draudzēm: īpašumu apsaimniekošana, īres/nomas attiecības, īpašuma tiesību atjaunošana, mežu apsaimniekošana u.c.