Mācītāju atpūtas centrs Mazirbē

Mācītāju atpūtas centra izveide Mazirbes mācītājmuižā

Lai atbalstītu un stiprinātu LELB garīdznieku kalpošanu, 2006. gadā LELB Konsistorija apstiprināja Mācītāju rehabilitācijas centra koncepciju, kas paredz izveidot centru rekolekcijām, mācītāju un viņu ģimeņu atpūtai Kurzemes piekrastē, Mazirbes draudzes īpašumā esošajā Mazirbes mācītājmuižā.

Lai īstenotu šo visai Baznīcai svarīgo projektu, Mazirbes evaņģēliski luteriskā draudze iznomā LELB savu zemes īpašumu un ēkas, savukārt Baznīca tuvāko gadu laikā paredzējusi īpašumā veikt ievērojamus ieguldījumus. Mācītāju atpūtas centra projekta realizācija ir uzticēta LELB īpašumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA „Pastorāts”. Projekta atbalstītāji ir LELB sadarbības partneri Vācijā – Saksijas baznīcas pensionēto mācītāju apvienība (SOLIDARKASSE DER SÄCHSISHEN PFARRERVERTRETUNG E.V.).

Plānots, ka Mācītāju atpūtas centru Mazirbē varēs izmantot gan individuālām mācītāju rekolekcijām, gan mācītāju un viņu ģimeņu kopējai atpūtai. Tāpat centrs būs pieejams arī citiem draudžu darbiniekiem un interesentiem, dodot iespēju gan atpūsties, gan saņemt pastorālu aprūpi.

Būsi pateicīgi par aizlūgumiem un praktisku palīdzību šī projekta ieviešanā.
Projekta vadītāja: Anitra Vanaga